BREAKING NEWS

નમસ્તે!વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમિત શૈક્ષણિક વિડીયો જોવા માટે આમરી યુ ટ્યુબ ચેનલ Education Everyday ને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જેથી આપ ધોરણ 1 થી 12ના દરેક વિષયોના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત શૈક્ષણિક વીડિયો નિહાળી અભ્યાસ કરી શકો છો. શૈક્ષણિક માહિતી સાથેની POST નિયમિત વાંચવાં માટે અમારા બ્લોગની અવશ્ય મુલાકાત લો .

LATEST UPDATE


LATEST  UPDATE👉 ધોરણ ૫ અને ૮ માં નાપાસ બાળકો માટે પ્રોસેસ માટેની માર્ગદર્શિકા : Click Here 

👉 જીલ્લા ફેરબદલી માટે સંભવિત તમામ જીલ્લાઓની ખાલી જગ્યાની સંખ્યા : Click Here 

👉 જિલ્લા વાઇઝ, તાલુકા વાઇસ વિભાગવાર ખાલી જગ્યા : Click Here 

👉 વિજ્ઞાન વિષયના શિક્ષકને રોજનીશી લખવા અને આયોજન માટે સુંદર સાહિત્ય (ધોરણ ૬ થી ૮ માટે) : Click Here 

👉 જ્ઞાનસાધના પરીક્ષા ઓફિશિયલ આન્સર કી જાહેર : Click Here 

👉 વાવાઝોડાંનાં નામ કઈ રીતે પડે છે ? : Click Here 

👉 ધોરણ - 10/12 પુરક પરીક્ષા કાર્યક્રમ : Click Here 

👉 શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી ( માધ્યમિક ) ૨૦૨૩ - પ્રાથમિક પરીક્ષાના પરિણામનું જાહેરનામુ : Click Here 

👉 ઓનલાઈન બદલી - ફોર્મ સાથે જોડવાના આધારો : Click Here 

👉 કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ માટે ઉપયોગી સન્માનપત્રના નમૂના : click here 

👉 વિદ્યાદીપ યોજના માહિતી ફોર્મ PDF FILE : Click Here 

👉 પ્રશ્ન બેંક સોલ્યુશન અંગ્રેજી ધોરણ -૮: તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૩:click here 

👉  IPL ALL TEAM-2023 : click here 

👉 ગુજરાત બજેટ શિક્ષણ વિભાગ 2023 pdf file : click here 

👉 આજ રોજ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલ ધોરણ : 8 NMMS પરીક્ષા-2022-23નું પ્રશ્નપત્ર: click here

👉 Jawahar Navodaya vidyalaya selection test -2023 study certificate : Click Here

👉 SSE EXAM 2022 - 2023 FINAL ANSWER KEY : CLICK HERE

👉 PSE EXAM 2022 - 2023 FINAL ANSWER KEY : CLICK HERE 

👉 NMMS Hall Ticket Download: Click Here 

👉 Income tex ma 10E bharava mate ni excell file :  CLICK HERE 

👉 English પ્રશ્ન બેંક સોલ્યુશન STD7th PDF તા. ૦૪/૦૨/૨૦૨૩: click Here 

👉 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રશ્ન બેંક સોલ્યુશન PDF તા. ૦૪/૦૨/૨૦૨૩:click here 

👉 10 બેગલેસ દિવસની પ્રવૃત્તિઓ - માર્ગદર્શિકા : Click Here 

👉 ઑફલાઇન જી - શાળા ઇન્સ્ટોલ કરવાનાં પગલાં : click here 

👉 USER MANUAL FOR PM SHRI SCHOOL PORTAL FOR SCHOOL USER : click  here 

👉 School Report Card Download User Manual : click here 

👉 D.El.Ed.- પ્રથમ અને દ્વિતીય પરીક્ષા -૨૦૨૩ : click here 

👉  D.P.S.E. પ્રથમ અને દ્વિતીય પરીક્ષા - ૨૦૨૩ : click here 

👉 PM SHRI -2022( પ્રધાનમંત્રી સ્કૂલ ફોર રાઇઝિંગ ઇન્ડિયા) માહિતી: Click Here 

👉 SOE (સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ) અગત્યના પ્રશ્નો:Click Here 

👉  SOE (સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ) માહિતી : Click Here 

👉 સામાયિક કસોટી સમયપત્રક દ્વિતીય સત્ર -2022 - 2023 ( ધોરણ 6 થી 8 ) : click here

👉 સામાયિક કસોટી સમયપત્રક દ્વિતીય સત્ર -2022 - 2023 ( ધોરણ 3 થી 5 ) : click here 

👉 કયા જિલ્લાને કયા જિલ્લાની સરહદ સ્પર્શે છે? : Click Here

👉 ઑક્ટોબર ૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ તમામ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ અને રાજ્યપાલશ્રીઓની યાદી : Click Here

👉 ઓનલાઇન હાજરી માં શિક્ષક રજાના ત્રણ વિકલ્પ નવા ઉમેરવામાં આવ્યા તે માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો : Click Here 

👉 બદલી કેમ્પમાં જોડવાનાં આધારોની વિગતોનું ચેક લીસ્ટ : click here

👉 વર્ષ-2023 - ગુજરાત સરકાર - કર્મચારીઓ માટે જાહેર રજા અને મરજિયાત રજાઓનુ લીસ્ટ જાહેર: Click Here 

👉  વન રક્ષક (ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ) માટેની તા. 09/10/2016 ના રોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી : click here 

👉 Forest Guard Question Paper (09/10/2016): click here

👉 ''વન ચેતના''   ------>ક્ષેત્રિય વન કર્મચારીઓ માટેનો રિફ્રેશર કોર્ષ (અભ્યાસ સાહિત્ય ) વન વિભાગ ,ગુજરાત રાજ્ય PDF : click here 

👉 વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022-23 ઘટ જગ્યા માટે ઓનલાઈન ફ્રોમ ભરવા ના શરૂ👇

👉 (Direct official Link): click here

👉 શિક્ષક અભિયોગ્યતા કસોટી બુક pdf: Click Here 

👉 પંચાંગ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૯: Click Here 

👉 Calendar 2023: Click Here 

👉 T20 World Cup Time Table: Click Here 

👉 DY.SO QUESTION PAPER (તા. 16/10/2022) PDF : click here

👉 વિદ્યાર્થીઓના ગુણની એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવી તેની માર્ગદર્શિકા : Xamta web App : Click Here

👉 CRC પરીક્ષા ૨૫/૦૯/૨૦૨૨ ફાઇનલ આન્સર કી : Click Here

👉 BRC પરીક્ષા ૨૫/૦૯/૨૦૨૨ ફાઇનલ આન્સર કી : Click Here 

👉 BRC Question Paper તા. ૨૫/૦૯/૨૦૨૨ : Click Here 

👉 24/09/2022 ના સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલ અલગ - અલગ ઠરાવોનું સંકલન એક ફાઇલમાં : click here 

👉 શાળા રિપોર્ટ કાર્ડ આધારિત પરિણામલક્ષી એક્શન પ્લાન દાહોદ : click here

👉 BRC, CRC પરીક્ષા ૨૫/૦૯/૨૦૨૨ પ્રોવિઝનલ આન્સર કી : Click Here 

👉 નવરાત્રી સ્પેશિયલ સ્ટીકર ડાઉનલોડ કરવા માટે : CLICK HERE

👉 CRC Question Paper તા. ૨૫/૦૯/૨૦૨૨: Click Here 

👉 વિદ્યાપ્રવેશ : શિક્ષક -પ્રશિક્ષણ મોડ્યુલ વર્ષ : 2022 - 2023 : Click Here 

👉 Non -Secretariat , Clerk and Secretariat , Office Assistant ,Class-3 Provisional Answer Key : click here

👉 મધ્યાહન ભોજન યોજના  વર્ધીબૂક નમૂનો PDF FILE : click here 

👉 IPL 2022 નું ઓફિસિયલ ટાઈમ ટેબલ PDF : click here 

👉 PSI પ્રિલિમ પરીક્ષા પેપર pdf file : click here

👉 પૌરાણિક પાત્રોના નામ ઉપરથી આખી ABCD (ચિત્ર સાથેની PDF FILE) : click here 

👉2305 mutual transfer data collection pdf file : click here

👉જિલ્લા વાઇઝ જિલ્લા ફેર સિનિયોરિટી લિસ્ટ pdf file : click here 

👉પ્રવાસી શિક્ષક માટેની અરજી pdf file : click here 

👉ગુણોત્સવ 2.0 માં માપદંડોના ગુણની ગણતરીનું માળખું : click here 

👉26 મી જાન્યુઆરી વાલી સંમેલન અહેવાલ pdf file : click here 

👉26 મી જાન્યુઆરી speech : click here 

👉દેશભક્તિ નારા pdf file : click here 

👉સન્માનપત્ર PDF FILE : click here 

👉સ્મૃતિપત્ર PDF FILE : click here 

👉 ગણિત (બેઝિક) મોડેલ પેપર ધોરણ 10- PDF 1 થી 5: વર્ષ 2021-2022 : Click Here

👉 PSE અને SSE- 2020 માં ઉપસ્થિત થયેલ પરીક્ષાર્થીઓ માટે અગત્યની સૂચના ( EXAM 17/10/21 ANSWER KEY): CLICK HERE

👉ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ -3 સંવર્ગની જગ્યાઓમાં સીધી ભરતી માટેની સૂચનાઓ(જાહેરાત ક્રમાંક LRB/202122/2): click here

👉કેલેન્ડર  વર્ષ -2022 PDF ગુજરાતીમાં : click here 

👉Blank એકમ કસોટી માર્કસ સ્કેન પત્રક : click here 

👉સ્કેનીંગ પત્રક new pdf: click here

👉સ્કેનીંગ પત્રક pdf: click here

👉વર્ષ 2021 માં અત્યાર સુધી લેવાયેલ એકમ કસોટીની તારીખ અને વિષયો pdf file : click here

👉Saral data એપ્લિકેશન અપડેટ : click here 

👉એકમ કસોટી : ગુણ સ્કેનીંગ / એન્ટ્રી માર્ગદર્શિકા : click here

👉રોજગાર સમાચાર તારીખ : 20/10/2021 : CLICK HERE 

👉અર્થગ્રહણ માટેના વિવિધ ફકરાઓ PDF ફાઈલ : click here 

👉PSE-2020: EXAM DATE -17/10/2021 PROVISIONAL  ANSWER KEY- BY VISION PSE: click here 

👉હોમ લર્નિંગ ટાઈમ ટેબલ ધોરણ 6 થી 8 ઓકટોબર તારીખ : 16/10/2021 થી 31/10/2021 : click here 

👉GSRTC કંડકટર ફાઇનલ આન્સર કી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો : click here 

👉 CTET Notification 2021: click here

👉 ગુજરાત યુનિવર્સિટી  એક્ષ્ટર્નલ પરીક્ષા ઓકટોબર - નવેમ્બર : 2021 : click here 

👉  કચ્છ યુનિવર્સિટી એક્ષ્ટર્નલ  ( બાહ્ય) ATKT/ PART પરીક્ષા જાહેરાત વર્ષ : 2021 : click here

👉 પોલીસ ભરતી બોર્ડ 2021 : જાહેરાત ક્રમાંક PSIRB/202021/1 :સૂચનાઓ : 01/10/2021 : click here

👉મોંઘવારીના ટકા દર્શાવતો કોઠો : click here 

👉ચોથા ,પાંચમા ,છઠ્ઠા અને સાતમા પગારપંચ મુજબના પગારધોરણ : click here 

👉ગુજરાતમાં એમડીએમ અંતર્ગત ચોખાના ફોર્ટિફિકેશન પર ટૂંકી નોંધ : CLICK HERE

👉NAVODAY CLASS-VI  ADMISSION FORMATS ( કયા ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કરવા તેની માહિતીનો નમૂનો): CLICK HERE

👉NAVODAY RESULT 2021 ( ADMISSION CLASS -VI) PDF : CLICK HERE

👉તાલીમ મોડ્યુલ ગુજરાતી  ધોરણ 3 (કલશોર) અને ધોરણ 4 (કુહૂ ) : Click Here

👉શૈક્ષણિક આયોજન વર્ષ : 2021-2022 ગુજરાતી માધ્યમ-- By GCERT : Click Here

👉એકમ કસોટી તારીખો અને કોર્સ સાથેનું પત્રક 2021  : CLICK HERE

👉ધોરણ 1 ગુજરાતી એકમ 1 થી 8 FILE : CLICK HERE

👉 ધોરણ 1 થી 8 ના તમામ વિષયની અધ્યયન નિષ્પતિ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો : Click Here

👉ધોરણ ૩ ગુજરાતી (કલશોર) પ્રથમ સત્ર અધ્યયન નિષ્પતિઓ : click here 

👉ધોરણ ૩ ગુજરાતી (કલશોર) દ્વિતીય સત્ર અધ્યયન નિષ્પતિઓ : click here 

👉ધોરણ ૪ ગુજરાતી (કૂહુ) પ્રથમ સત્ર અધ્યયન નિષ્પતિઓ : click here 

👉ધોરણ ૪ ગુજરાતી (કૂહુ) દ્વિતીય સત્ર અધ્યયન નિષ્પતિઓ : click here 

👉શૈક્ષણિક કેલેન્ડર ૨૦૨૦ -૨૦૨૧ : click here 

👉સામયિક કસોટી ઉપચારાત્મક કાર્ય વિજ્ઞાન ધોરણ ૬ ઓગષ્ટ ૨૦૨૧ : click here 

👉સામયિક કસોટી ઉપચારાત્મક કાર્ય વિજ્ઞાન ધોરણ ૭ ઓગષ્ટ ૨૦૨૧ : click here 

👉સામયિક કસોટી ઉપચારાત્મક કાર્ય વિજ્ઞાન ધોરણ ૮ ઓગષ્ટ ૨૦૨૧ : click here 

👉એકમ કસોટી બ્લેન્ક ફાઇલ : click here

👉ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ,ગાંધીનગર અખબારી યાદી new: click here

👉STD :4: NEW TEXTBOOK ગુજરાતી: CLICK HERE

👉STD:8: NEW TEXTBOOK સામાજિક વિજ્ઞાન :CLICK HERE

👉કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિશેષાંક -2021 (ગુજરાત રોજગાર સમાચાર) click here 

👉ગુજરાત કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (ગુજકેટ -2021) અખબારી યાદી : click here 

👉કોવિડ -19 મહામારીના સમયગાળા દરમિયાન અનાથ બનેલ બાળકોને સહાય કરવા બાબતે મુખ્ય મંત્રી બાળ સેવા યોજનાની અમલવારી બાબત : CLICK HERE

👉 દુરદર્શન કેન્દ્ર ડી ડી ગિરનાર સમયપત્રક : click here 

👉 જ્ઞાનસેતુ -2021 પ્રસારણ સમયપત્રક : click here 

👉ઉનાળુ વેકેશન હોમવર્ક  PDF ફાઇલ ધોરણ 1 થી  8  

(1)ધોરણ 1 અને 2 માટે : click here
(1)ધોરણ 3,4 અને 5 માટે : click here 
(1)ધોરણ 6,7 અને 8 માટે : click here  

👉હોમ લર્નિંગ  એપ્રિલ, 2021 ધોરણ 1 થી 8:CLICK HERE

👉NMMS પ્રોવિજનલ આન્સર કી જાહેર :CLICK HERE

👉સત્રાંત (નિદાન) કસોટી ગુણ સ્કેનિંગ /એન્ટ્રી માર્ગદર્શિકા : CLICK HERE

👉ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ-3 પોસઈ સંવર્ગની જગ્યાઓમાં સીધી ભરતી માટેની સૂચનાઓ :CLICK HERE


👉 પ્રથમ સત્ર નિદાન કસોટી અભ્યાસક્રમ ધોરણ 3 થી 8 :CLICK HERE

👉 USEFUL GINTI PDF FILE(SANSKRIT,ENGLISH AND HINDI) :CLICK HERE

👉School Vacancy Report -Kheda : CLICK HERE

👉હોમ લર્નિંગ  માર્ચ, 2021 ધોરણ 1 થી 12:CLICK HERE

👉હોમ લર્નિંગ ટાઈમ ટેબલ માર્ચ -2021 PDF👇👇

(1)ધોરણ 1 અને 2 :CLICK HERE
(2)ધોરણ 3 થી 5 :CLICK HERE
(3)ધોરણ 6 થી 8 :CLICK HERE

👉વાર્ષિક કેલેન્ડર વર્ષ :2021 (create by :લાલજીભાઈ બી. પંચાલ ) CLICK HERE

👇👇👇👇👇

👉અક્ષર સુધારણા માટેની ઈ-બૂક (મારા અક્ષર મારી ઓળખ પ્રોજેક્ટ -લેખન સુધારણા કાર્યક્રમ :બી. આર. સી. ભવન વડનગર )PDF FILE:CLICK HERE

👉નિદાન કસોટી આયોજન ફાઇલ PDF-2021 :CLICK HERE 👈

👉English Question Bank STD 10 વર્ષ 2020-2021 :CLICK HERE

👉હોમ લર્નિંગ ધોરણ 6 થી 8 ટાઈમ ટેબલ ફેબ્રુઆરી( 16 to 28) 2021👈

👉હોમ લર્નિંગ ધોરણ 3 થી 5 ટાઈમ ટેબલ ફેબ્રુઆરી( 16 to 28) 2021👈

👉હોમ લર્નિંગ ધોરણ 1 થી 2 ટાઈમ ટેબલ ફેબ્રુઆરી( 16 to 28)  2021👈

👉નવોદય પરીક્ષાની તૈયારી માટે ગુજરાતી ભાષાના મહત્વના ફકરાઓ ભાગ :4👈👉 GCERT અને SEB દ્વારા રાજ્ય કક્ષાએથી તૈયાર કરાયેલ ONLINE TEST: click here 

👉ભારતનો નવો નકશો દરેક પ્રદેશના સ્થાપના તારીખ સાથે :CLICK HERE

👉ધોરણ -10 આદર્શ ઉત્તરવહીઓ PDF: CLICK HERE

👉ધોરણ -10 બોર્ડ ટોપર્સ ઉત્તરવહી PDF 👇👇👇

(1)TOPER 1 STD 10 ANSWER KEY :CLICK HERE

(2)TOPER 2 STD 10 ANSWER KEY :CLICK HERE

(2)TOPER 3 STD 10 ANSWER KEY :CLICK HERE

👉ફળિયા શિક્ષણ PDF :CLICK HERE

👉મોડેલ શાળા અને KGBV માટે પ્રવેશ પરીક્ષા કાર્યક્રમ જાહેર 2021-22:click here 👈

👉ધોરણ 9 થી 12ના  BISAG મારફતે  વન્દે ગુજરાત ચેનલ નંબર 9 થી 12 પર પ્રસારિત થતાં કાર્યક્રમોનું સમયપત્રક ફેબ્રુઆરી 2021 

👉હોમ લર્નિંગ ધોરણ 9 થી 12 ટાઈમ ટેબલ ફેબ્રુઆરી 2021👈

👉હોમ લર્નિંગ ધોરણ 6 થી 8 ટાઈમ ટેબલ ફેબ્રુઆરી 2021👈

👉હોમ લર્નિંગ ધોરણ 3 થી 5 ટાઈમ ટેબલ ફેબ્રુઆરી 2021👈

👉હોમ લર્નિંગ ધોરણ 1 થી 2 ટાઈમ ટેબલ ફેબ્રુઆરી 2021👈

👉ઘરે શીખીએ મોડયુલમાં સમાવિષ્ટ અધ્યયન નિષ્પત્તિઓની યાદી ધોરણ 1 થી 8 👈

👉ધોરણ 10 પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની તારીખ જાહેર:CLICK HERE

👉બોર્ડની પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ 2021 :CLICK HERE

👉હોમ લર્નિંગ ફેબ્રુઆરી,2021 ધોરણ 1 થી 12:CLICK HERE

👉GPSC ગુજરાત શિક્ષણ સેવા વર્ગ 2 પરીક્ષા -પ્રોવિઝિનલ આન્સર કી:CLICK HERE

👉વોટ્સએપ આધારિત અઠવાડિક અભ્યાસ 👇👇

👉માર્ગદર્શિકા -User Manual : Click Here 

👉પરિપત્ર વાંચવા માટે અહી ક્લિક કરો : Click Here 

👉હોમ લર્નિંગ જાન્યુઆરી,2021 ધોરણ 1 થી 12:CLICK HERE

👉હોમ લર્નિંગ ધોરણ 1 થી 12 ટાઈમ ટેબલ જાન્યુઆરી 2021:CLICK HERE

👉S.R.G કસોટી બાબતે સંપૂર્ણ માહિતી આપતો GCERTનો જીઆર :CLICK HERE

👉S.R.G પરીક્ષા માટેનું google form : CLICK HERE

👉માસવાર અભ્યાસક્રમ ફાળવણી ધોરણ 3 થી 8 પ્રથમ અને દ્વિતીય સત્ર 2020-2021:CLICK HERE

👉હોમ લર્નિંગ ડિસેમ્બર,2020 ધોરણ 1 થી 12:CLICK HERE

👉હોમ લર્નિંગ નવેમ્બર,2020 ધોરણ 1 થી 12:CLICK HERE

👉હોમ લર્નિંગ ઓકટોબર,2020 ધોરણ 1 થી 12: CLICK HERE

👉હોમ લર્નિંગ સપ્ટેમ્બર,2020 ધોરણ 1 થી 12: CLICK HERE

👉 નવોદય પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો online Test: CLICK HERE

👉 નવોદય પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો ભાગ:3: CLICK HERE

👉આનંદયાત્રા PDF ડાઉનલોડ કરો 

GCERT-ગાંધીનગર દ્વારા 'પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ પખવાડિયા (આનંદયાત્રા)' ની ઉજવણી 

વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, બાળગીત, બાળ રમતો વગેરે 

ધોરણ 1-2 માં અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી

તારીખ : 13-11-2020:CLICK HERE
તારીખ : 12-11-2020:CLICK HERE
તારીખ : 11-11-2020:CLICK HERE
તારીખ : 10-11-2020:CLICK HERE
તારીખ : 09-11-2020:CLICK HERE

👉રંગોળીનું અદભૂત કલેક્શન pdf :click  here  

👉વાચનપૂષ્પ -1 :click  here 

👉NISHTHA (નિષ્ઠા) તાલીમ અહેવાલ લેખન માટેના નમૂના :

👉1)મોડ્યુલ -1 :CLICK HERE

👉2)મોડ્યુલ -2 :CLICK HERE

👉3)મોડ્યુલ -3 :CLICK HERE

👉4)મોડ્યુલ -4 :CLICK HERE

👉5)મોડ્યુલ -5 :CLICK HERE

👉6)મોડ્યુલ -6 :CLICK HERE

👉7)મોડ્યુલ -7 :CLICK HERE

👉8)મોડ્યુલ -8 :CLICK HERE

👉9)મોડ્યુલ -9 :CLICK HERE

👉9)મોડ્યુલ -10 :CLICK HERE

👉9)મોડ્યુલ -11 :CLICK HERE

👉9)મોડ્યુલ -12 :CLICK HERE

👉9)મોડ્યુલ -13 :CLICK HERE

👉9)મોડ્યુલ -14 :CLICK HERE

👉9)મોડ્યુલ -15 :CLICK HERE


👉હોમ લર્નીગ ધોરણ 1 થી 12 ઓકટોબર,2020:CLICK HERE

👉હોમ લર્નીગ ધોરણ 1 થી 12 સપ્ટેમ્બર,  2020:CLICK HERE

👉નવોદય પરીક્ષાની તૈયારી : click here 

👉ધોરણ 6 થી 8 વિજ્ઞાન વિષયના પ્રથમ સત્રના તમામ પ્રકરણની સમજૂતી,સ્વાધ્યાય અને મહત્વના પ્રશ્નો એકસાથે :CLICK HERE

👉ધોરણ 1 થી 5 ગુજરાતી મીડિયમ તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો 👇

👉ધોરણ 6 થી 8 ગુજરાતી મીડિયમ તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો 👇

👉ધોરણ 9  થી 12 ગુજરાતી મીડિયમ તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો 👇

👉ખૂબ જ ઉપયોગી શૈક્ષણિક PDF FILE:CLICK HERE

👉ઘરે શીખીએ જૂન,જૂલાઈ અને ઓગષ્ટ,2020 👇

૩)ઓગષ્ટ મહિનાની ઘરે શીખીએ ધોરણ ૧ થી ૮      


૨)જૂલાઈ મહિનાની ઘરે શીખીએ ધોરણ ૧ થી ૮      


  ૧)જૂન મહિનાની ઘરે શીખીએ ધોરણ ૧ થી ૮      


   👉ધોરણ 3 થી 5 ગુજરાતી/અંગ્રેજી વિષયની પ્રવૃતિઓની PDF FILE 👇

   2) ધોરણ 3 થી 5 ના ગુજરાતી/અંગ્રેજી વિષયોની વિવિધ PDF FILE ડાઉનલોડ કરવા માટે: 


   1 comment:

   આ વેબસાઇટ વિશે આપનો અભિપ્રાય અવશ્ય જણાવો.આપ અમારા બ્લોગની આ શૈક્ષણિક માહિતીને બાળકો સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરશો એવી આશા સાથે જય હિન્દ ! જય ભારત !