BREAKING NEWS

નમસ્તે!વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમિત શૈક્ષણિક વિડીયો જોવા માટે આમરી યુ ટ્યુબ ચેનલ Education Everyday ને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જેથી આપ ધોરણ 1 થી 12ના દરેક વિષયોના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત શૈક્ષણિક વીડિયો નિહાળી અભ્યાસ કરી શકો છો. શૈક્ષણિક માહિતી સાથેની POST નિયમિત વાંચવાં માટે અમારા બ્લોગની અવશ્ય મુલાકાત લો .

Monday, September 7, 2020

ધોરણ ૪ ગુજરાતી એકમ ૨ ઠંડી કાવ્યનો સ્વાધ્યાય || Dhoran 4 Gujarati aekam 2 Thandi kavyano svadhyaay ||

Jidiya Sanjay ,create a blog

ધોરણ :૪ :ગુજરાતી એકમ:૨: ઠંડી : કાવ્યના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો


Dhoran 4 Gujarati aekam 2 Thandi kavyano svadhyaay

પ્રશ્ન:૧: નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક- એક વાક્યમાં લખો:
(૧) ફ્રિજમાં ઠંડી કોને લાગે છે?
જવાબ:ટમેટાને
(૨) ટમેટું બંડી પહેરાવવા કોને કહે છે?
જવાબ: દૂધીમાસીને 
(૩) ટમેટાને ડાળ પર શા માટે ગમે છે?
જવાબ:અડકો - દડકો રમવા રમવા મળતું અને સવારનો તડકો ગમતો 
(૪) ફ્રીજનો દરવાજો શા માટે ખુલ્યો?
જવાબ: ઘારી લેવા માટે
(૫) ટમેટું ખુશ કેમ થયું?
જવાબ:સૂરજને જોઇને

પ્રશ્ન:૨: નીચેના દરેક શબ્દના બે -બે વાક્યો લખો:
ઉદાહરણ:
ફ્રીજ: ફ્રીજમાં પાણી ઠંડુ થાય છે. ફ્રીજ રસોડામાં હોય છે.

(૧) વાસી
આપણે વાસી ખોરાક ખાવો જોઈએ નહીં..
વાસી ખોરાક આપણા શરીર ને નુકસાન પહોંચાડે છે. 

(૨) ઠંડી
શિયાળાની ઋતુમાં ખૂબ ઠંડી પડે છે.
ઠંડીથી રક્ષણ મેળવવા અમે તાપણું કરીએ છીએ.

(૩) રાજા
વાર્તામાં જંગલનો રાજા સિંહ હતો.
સસલાએ પોતાની બુદ્ધિથી જંગલના રાજા સિંહ ને હરાવ્યો.

(૪) સૂરજ
સૂરજ સવારમાં ઉગે છે.
સૂરજ આપણને પ્રકાશ અને ગરમી આપે છે.

પ્રશ્ન:૩: નીચે આપેલા બે શબ્દો પરથી એક વાક્ય બનાવો:

ઉદાહરણ:
ટમેટું - પંખો
પંખા નીચે ટેબલ પર ટમેટુ પડ્યું છે.

(૧) મોબાઈલ - બોલપેન
મોબાઈલ વાત કરવા જ્યારે બોલપેન લખવા માટે વપરાય છે.

(૨)દૂધી - ચોપડી
આ ચોપડીમાં દૂધીનું સરસ મજાનું ચિત્ર દોરેલું છે.

(૩) તડકો - બરફ
તડકામાં બરફ મૂકીએ તો ઝડપથી પીગળી જાય છે.

પ્રશ્ન:૪: બોક્સમાં આપેલ ટ્રાફીક સંકેતોને, યોગ્ય સાઈન બોર્ડ સામે લખો અને આ નિશાનીઓ શું સૂચવે છે તેની ચર્ચા કરી લખો.

(નો પાર્કિંગ, રેલવેગેટ, નો હોર્ન, સ્પીડ બ્રેકર, ઝિબ્રા ક્રોસિંગ, નો એન્ટ્રી)

(૧) નો એન્ટ્રી: રસ્તા પર પ્રવેશ કરવાની મનાઈ 


(૨) નો પાર્કિંગ: વાહન પાર્ક કરવાની મનાઈ


(૩) ઝીબ્રા ક્રોસિંગ: રસ્તો ઓળંગવા માટેની નિશાની


(૪) સ્પીડ બ્રેકર: વાહન ધીમુ પાડવા માટે ની નિશાની


(૫) નો હોર્ન: હોર્ન વગાડવાની મનાઈ


(૬) રેલવે ગેટ: આગળ રેલવે ગેટ હોય સાવધાની પૂર્વક વાહન ચલાવવું પ્રશ્ન:૫: નીચેની કાવ્યપંક્તિઓ સ્વચ્છ અને સુવાચ્ય અક્ષરે લખો:

(૧) કહે ટમેટું મને ફ્રીજમાં બહુ લાગે છે ઠંડી.
(૨) દૂધીમાસી, દૂધીમાસી! ઝટ પહેરાવો બંડી.
(૩) આના કરતાં હતાં ડાળ પર રમતા અડકો - દડકો.
(૪) મીઠો મીઠો બહુ જ લાગતો એ સવારનો તડકો.

પ્રશ્ન:૬: કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો:
આના કરતાં......... હૂંફ નું નામ.

આના કરતાં હતાં ડાળ પર રમતાં અડકો - દડકો,
મીઠો મીઠો બહુ જ લાગતો એ સવારનો તડકો.
અહીં તો છે ઠંડી ઠંડી અને બરફનાં ગામ,
કોણે ફ્રીજ બનાવ્યું? જેમાં નથી હૂંફ નું  નામ.

પ્રશ્ન:૭: ઉદાહરણ મુજબ કાવ્યમાંથી પ્રાસવાળા શબ્દોના જોડકા બનાવો.
ઉદાહરણ: ઠંડી-  બંડી

(૧) દડકો - તડકો
(૨)ગામ - નામ
(૩)ઘારી - મારી
(૪)બહાર - પાર
(૫)સડકો - તડકો

પ્રશ્ન:૮: નીચેની પંક્તિઓ વાંચો:

લાલ લાલ મરચાજી
તીખી તીખી ચર્ચાજી.
તમે પણ આવી પંક્તિઓ બનાવો અને લખો. (ગમે તે બે)

(૧)લીલાં લીલાં પોપટજી 
મીઠું મીઠું બોલતાજી.
(૩)ધોળા ધોળા બગલાજી,
માછલીઓ તમે ખાતાજી

પ્રશ્ન:૯: નીચેના શબ્દો શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો:

(ટમેટું, ઠંડી, બંડી, તડકો ,સૂરજ)

(૧) ટમેટું
(૨)ઠંડી
(૩)તડકો
(૪)બંડી
(૫)સૂરજ


No comments:

Post a Comment

આ વેબસાઇટ વિશે આપનો અભિપ્રાય અવશ્ય જણાવો.આપ અમારા બ્લોગની આ શૈક્ષણિક માહિતીને બાળકો સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરશો એવી આશા સાથે જય હિન્દ ! જય ભારત !