BREAKING NEWS

નમસ્તે!વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમિત શૈક્ષણિક વિડીયો જોવા માટે આમરી યુ ટ્યુબ ચેનલ Education Everyday ને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જેથી આપ ધોરણ 1 થી 12ના દરેક વિષયોના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત શૈક્ષણિક વીડિયો નિહાળી અભ્યાસ કરી શકો છો. શૈક્ષણિક માહિતી સાથેની POST નિયમિત વાંચવાં માટે અમારા બ્લોગની અવશ્ય મુલાકાત લો .

Thursday, October 5, 2023

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ માટે ઉપયોગી પરિણામ પત્રક એક્સેલ ફાઈલ

 વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ માટે ઉપયોગી પરિણામ પત્રક એક્સેલ ફાઈલ

ધોરણ ૧ થી ૮ માટે

 ધોરણ ૧ થી ૫ માટે 

--> આ ફાઈલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો તેના માટેના કેટલાક સૂચનો અવશ્ય વાંચી લેવા. 

 --> ગયા વર્ષે થયેલ પરિપત્ર મુજબ ધોરણ 5 અને ધોરણ 8 વર્ગ બઢતી અથવા નાપાસ કરવાના થાય છે. તો તે પ્રમાણે પરિણામ બનાવવા માટેની ધોરણ પ્રમાણે Excel ફાઈલ બનાવી આપની સમક્ષ મુકું છું. આશા છે કે આ ફાઈલ આપને કામને સરળ બનાવવા ઉપયોગી થશે. ફાઈલના ઉપયોગ માટે કેટલીક સરળ સૂચનાઓ અને વિશેષતા છે જે ધ્યાને લેશો.

--> ફાઈલમાં સત્ર ૧ અને સત્ર ૨ નું પરિણામ બનાવી શકાશે. ફક્ત સત્ર ૧ આધારે પરિણામ જોવા માટે *પત્રક C માં  બાળકોના નામના કોલમની ઉપર આપેલ પીળા રંગના કોલમમાં "સત્રાંત" વિકલ્પ સિલેક્ટ કરવાથી ફક્ત સત્ર ૧ ના ગુણાંકન ને આધારે પરિણામ બનશે.

--> આ જ ફાઈલ માં પત્રક C માં "વાર્ષિક" વિકલ્પ પસંદ કરવાથી બંને સત્રનો ડેટા ભરી બને સત્રનું ભેગું વાર્ષિક પરિણામ બનાવી શકાશે.

--> ફાઈલને મોબાઈલમાં ઓપન કરવી નહિ, કે મોબાઈલમાં ઓપન કરી એડિટ કરવાનો પ્રયાસ કરવો નહિ.

--> ફાઈલમાં આપેલ દરેક સૂચનો ધ્યાનથી વાંચી લેવા જેથી ઉપયોગ કરવામાં સરળતા રહે. ફાઈલની ખાસિયત એ છે કે ફાઈલને કોરી (Blank) રાખી પ્રિન્ટ કરીને પણ ઉપયોગ કરી શકાશે.

--> રુતિ સિવાયના ફોન્ટનો ઉપયોગ કરી શકાશે.  જો બાળક સિદ્ધિ નહિ મેળવે તો આપોઆપ "વર્ગ બઢતી" અથવા "નાપાસ" લાગુ પડતું હોય તે લખાઈને આવી જશે. 

--> દરેક ધોરણ માટે ઉપયોગી પત્રક F (પ્રગતિ પત્રક) અને ગુણ પત્રક (Marksheet) આપમેળે ભરાઈને આવી જશે. 

--> ગુણ પત્રક (Marksheet) આપની અનુકુળતા મુજબ ગુણ સાથે કે ગુણ વગર પ્રિન્ટ કરી શકાશે.

--> ફાઈલમાં આપેલ બટન નો ઉપયોગ કરી જે તે પેજ/પત્રક પર જઇ શકાશે તે ધ્યાન રાખશો.

--> તમારી પાસે પત્રક B (વ્યક્તિત્વ વિકાસ પત્રક) આગાઉ થી તૈયાર હોય તો કોલમ મુજબ ગુણ કોપી પેસ્ટ કરી શકશો અથવા ફક્ત કુલ ગુણ લખી કે કોપી પેસ્ટ કરી શકશો.

--> ફાઈલને ઓપન કરવા માટે પાસવર્ડ તરીકે "1234" નાખવો.

--> ફાઈલમાં આપની પાસે રહેલ ડેટા કોપી પેસ્ટ કરી શકશો પણ એક વખત  ડેટા  ભર્યા પછી કટ પેસ્ટ કે વચ્ચેથી ડીલીટ કરી સુધારો કરવો નહિ.

--> આ સાથે ફાઈલને આકર્ષક બનાવવા જરૂરી ફોન્ટ પણ મુકું ચુ જે આપના લેપટોપ કે પીસી માં install કરી લેશો તો ફાઈલનું પેજ માર્જીન ખરાબ નહિ થાય અને ફાઈલ ઓરીજીનલ સચવાઈ રહેશે.

--> ખાસ અગત્યની સુચના કે ફોન કરવામાં ઉતાવળ કરવી નહિ મેસેજ કરી  દેશો સમય મળે ત્યારે જવાબ અવશ્ય મળશે. શાળા સમયે ફોન બિલકુલ કરવો નહિ....

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ માટે ઉપયોગી પરિણામ પત્રક એક્સેલ ફાઈલ -ધોરણ :૧ : click here 

--> ગુજરાતના જિલ્લાઓ- તાલુકાની સંખ્યા

--> અમદાવાદ-10,  અમરેલી-11,  અરવલ્લી-6,  આણંદ-8, કચ્છ-10,  ખેડા-10,  ગાંધીનગર-4,  ગીરસોમનાથ-6, છોટાઉદેપુર-6, જામનગર-6, જૂનાગઢ-10, ડાંગ-3, તાપી-6, દાહોદ-8,  દેવભૂમિ દ્વારકા-4,  નર્મદા-5,  નવસારી-6, પંચમહાલ-7,  પાટણ-9,  પોરબંદર-3,  બનાસકાંઠા-14, બોટાદ-4,  ભરૂચ-9,  ભાવનગર-10,  મહીસાગર-6, મહેસાણા-10,  મોરબી-5,  રાજકોટ-11,  વડોદરા-8,  વલસાડ-6,  સાબરકાંઠા-8,  સુરત-10,  સુરેન્દ્રનગર-10.   

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ માટે ઉપયોગી પરિણામ પત્રક એક્સેલ ફાઈલ -ધોરણ :૨ : click here

--> જિલ્લા તથા તેમનાં મુખ્ય મથકો જાણો :

--> [1] અરવલ્લી - મોડાસા ,[2] કચ્છ - ભુજ, [3] ખેડા - નડિયાદ, [4] ગીરસોમનાથ - વેરાવળ, [5] ડાંગ - આહવા, [6] તાપી - વ્યારા, [7] દેવભૂમિ દ્વારકા -ખંભાળિયા, [8] નર્મદા- રાજપીપળા, [9] પંચમહાલ -ગોધરા, [10] બનાસકાંઠા- પાલનપુર, [11] મહીસાગર -લુણાવાડા,[12] સાબરકાંઠા - હિંમતનગર

--> બાકીનાં 21 જિલ્લાનાં મુખ્ય મથક પોતે   જ જિલ્લાનાં નામ મુજબ છે.

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ માટે ઉપયોગી પરિણામ પત્રક એક્સેલ ફાઈલ -ધોરણ :૩ : click here

--> સૌથી મોટો જિલ્લો -વિસ્તારમાં  > કચ્છ

--> સૌથી નાનો જિલ્લો -વિસ્તારમાં  > ડાંગ

--> સૌથી મોટો જિલ્લો-વસ્તીમાં > અમદાવાદ

--> સૌથી નાનો જિલ્લો- વસ્તીમાં  > ડાંગ 

--> વધું તાલુકા ધરાવતો જિલ્લો  >  બનાસકાંઠા

--> ઓછા તાલુકા ધરાવતા જિલ્લાઓ  >  ડાંગ, પોરબંદર 

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ માટે ઉપયોગી પરિણામ પત્રક એક્સેલ ફાઈલ -ધોરણ :૪ : click here

--> વધારે જંગલ ધરાવતો જિલ્લો  >  ડાંગ  

--> વધારે રણ ધરાવતો જિલ્લો  >  કચ્છ                  

--> ઊંચો પર્વત ધરાવતો જિલ્લો  >  જૂનાગઢ

--> મોટું બંદર ધરાવતો જિલ્લો  >   કચ્છ

--> મોટી નદી ધરાવતા જિલ્લા > ભરૂચ,નર્મદા 

--> સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો ધરાવતો જિલ્લો  > જામનગર

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ માટે ઉપયોગી પરિણામ પત્રક એક્સેલ ફાઈલ -ધોરણ :૫ : click here

ધોરણ ૬ થી ૮ માટે

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ માટે ઉપયોગી પરિણામ પત્રક એક્સેલ ફાઈલ -ધોરણ :૬  : click here

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ માટે ઉપયોગી પરિણામ પત્રક એક્સેલ ફાઈલ -ધોરણ :૭  : click here

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ માટે ઉપયોગી પરિણામ પત્રક એક્સેલ ફાઈલ -ધોરણ :૮  : click here

No comments:

Post a Comment

આ વેબસાઇટ વિશે આપનો અભિપ્રાય અવશ્ય જણાવો.આપ અમારા બ્લોગની આ શૈક્ષણિક માહિતીને બાળકો સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરશો એવી આશા સાથે જય હિન્દ ! જય ભારત !