BREAKING NEWS

નમસ્તે!વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમિત શૈક્ષણિક વિડીયો જોવા માટે આમરી યુ ટ્યુબ ચેનલ Education Everyday ને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જેથી આપ ધોરણ 1 થી 12ના દરેક વિષયોના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત શૈક્ષણિક વીડિયો નિહાળી અભ્યાસ કરી શકો છો. શૈક્ષણિક માહિતી સાથેની POST નિયમિત વાંચવાં માટે અમારા બ્લોગની અવશ્ય મુલાકાત લો .

Friday, August 21, 2020

ધોરણ 3 કલશોર (ગુજરાતી )પાઠ 1 વાંદરાને વાંચતાં ન આવડે તમામ પ્રવૃત્તિઓ 1 થી 23 || Standard 3 gujarati - kalashor path 1 all pravruti ||

Jidiya Sanjay ,create a blog

ધોરણ 3 કલશોર (ગુજરાતી )

||પાઠ 1 વાંદરાને વાંચતાં ન આવડે તમામ પ્રવૃત્તિઓ 1 થી 23||

 || Standard 3 gujarati - kalashor path 1 all pravruti ||

નોંધ:-આ પોસ્ટ માં જે ફોટોગ્રાફનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે તે ભુજપૂર પ્રા. શાળા-1 ના શિક્ષકશ્રી આરિફભાઈ આઈ. પીરજાદા દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે.હું તેમનો આભાર માનું છું. 

પાઠ 1 વાંદરાને વાંચતાં ન આવડે

ઓનલાઇન ટેસ્ટ: Click Here 

પ્રવૃત્તિ 1 :ચાલો,ગાઈએ ગીતડું :-

નમસ્તે,મિત્રો ઉપરોક્ત પ્રવૃતિમાં એક સરસ મજાનું ગીત આપવામાં આવ્યું છે.બાળકોને ગીત ગાવું અને સંભાળવું ખૂબ જ ગમે છે. અને તેમાં પણ જો અભિનય કરવામાં આવે તો આ પ્રવૃતિ રસપ્રદ બની જાય ખરું ને ! ગીતના શબ્દો પણ પ્રાસયુક્ત છે ,જે બાળકોને રમતાં-રમતાં યાદ રહી જશે. ગીતના શબ્દો છે,"ઉંદર રે 'છે દરમાં ....."અહીં નીચે એક ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે. આ  ચિત્રમાં ગીતમાં બનતી બાબતને વર્ણવવાનો /દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. બાળકોને તે ખૂબ ગમશે. 👇👇


પ્રવૃત્તિ 2 :જુઓ અને કહો :-

પ્રવૃત્તિ 3 :વાતચીત :-

1. સુઘરીના માળામાં કોણ છે?તેને સુઘરીના માળામાં શું તકલીફ પડતી હશે? 
2. સિંહ ક્યાં છે ?તે ત્યાં શું કરતો હશે ? 
3. સિંહની બૉડમાં કોણ છે?  
આ પ્રવૃતિમાં એક ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે,આ ચિત્રને જોઈને બાળકના મનમાં કેટકેટલા પ્રશ્નો થશે.બાળક જાતે જ તેનું વર્ણન કરશે.વિવિધ પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પણ મેળવશે.આ પ્રવૃતિને રસપ્રદ બનાવવામાં આવે તો કેવી મજા પડી જાય. નાની-નાની બાબતોને ધ્યાને રાખીને વિવિધ પ્રશ્નોનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.તો ચાલો આ ચિત્ર તમને જોવું ગમશે ને ?👇👇 

પ્રવૃત્તિ 3 :વાર્તા વાંચો :-વાંદરાભાઇનું ઘર

પ્રવૃત્તિ 5 :વાતચીત :-


1. વંદરાઓએ શું કર્યું ત્યારે તમને સૌથી વધુ મજા પડી?
2. વરસાદ આવતો હોય અને તમારી પાસે છત્રી ન હોય તો તમે શું કરશો ?
3. કોઈ કારણસર,બે -ત્રણ મહિના ઘર વગર રહેવાનું થાય ત્યારે તમને શું તકલીફ પડે?શી મજા પડે?
4. વંદરાંઓએ જે કર્યું તે તમને ગમ્યું ? આપણે તેમને શો ઉપાય બતાવીશું ?
5. સુઘરી કેવી રીતે ઘર બનાવતી હશે?
6. વાંદરાંઓએ મરચાંનું તાપણું કેમ કર્યું હતું? 
7. મરચાંનું તાપણું કરીએ તો શું થાય ?

ઉપરોક્ત પ્રવૃતિમાં વિધ્યાર્થીઓ વિવિધ પ્રશ્નો વાંચી તેનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરશે.વળી પ્રક્ષો એવા છે કે બાળકોને વિચારવું જ પડે. અને તેમાં  જો ચિત્રનો સાથ મળી જાય તો જવાબ પણ સહેલો બની જાય સાચું ને ? તો તમે નીચેનું ચિત્ર જૂઓ 👇👇


પ્રવૃત્તિ 6 :વાર્તા વાંચો અને કહો:- 

1.વાંદરાનું નામ શું હતું ?
2.વાંદરાંની ચિંતા કોણ કરતું હતું?
3.ઘર વગર વાંદરાંઓને કઈ-કઈ મુશ્કેલી પડી ?
4.ઠંડી થી બચવા વાંદરાંઓએ શું કર્યું ?
5.'આ નાનકડી સુઘરી મને સલાહ આપવા નીકળી છે?' - એવું વાંદરાએ કેમ કહ્યું હશે?
6.વાંદરાઓ વારંવાર શું બોલતા હતા?
7. સુઘરીની સલાહ સાચી હતી કે ખોટી ?કેમ ?
8.સુઘરીએ વાંદરાની ચિંતા કેમ છોડી દીધી ?
9. નીચેનામાંથી કોણ-કોણ પોતાનું ઘર બનાવે ?✔ કરો. 
1. બિલાડી 2. ચકલી 3. કબૂતર 4. કૂતરો 5. ગાય 

 

પ્રવૃત્તિ 7 :અભિનય :-

1. તમે વાંદરાભાઈ છો:ઠંડી ,ગરમી વરસાદથી બચવા શું કરશો ?
2. તમે સુઘરી છો:વાંદરાને શું કહેશો ? 

પ્રવૃત્તિ 8 :છૂટી ગયેલા શબ્દ શોધો. વાર્તામાં જોઈ વાક્ય ફરી લખો:-


પ્રવૃત્તિ 9 :ખાલીજગ્યા પૂરો અને મોટેથી વાંચો:-👆👆👇👇

1. માણસોને તાપતાં જોઈ ખટખટને નવાઈ લાગી. 
2. માણસો લાલ અંગારાથી તપતાં હતા. અને વાંદરાઓએ તાપણું કરવા લાલ મરચાં ભેગાં કર્યા. 
3. ખટખટે હૂપાહૂપ કરી પોતાના મિત્રોને બોલાવ્યા. 
4. ઉનાળામાં ખટખટને ખૂબ પરસેવો થતો. 
5. આખરે થાકીને સુઘરીએ વાંદરાઓની ફિકર કરવાની છોડી દીધી. 

પ્રવૃત્તિ 10 :સરખા અર્થવાળાં વાક્યો સમજો અને લખો:-


પ્રવૃત્તિ 11 :અભિનય:-

પ્રવૃત્તિ 12 :ઋતુ ઓળખો અને લખો:-


પ્રવૃત્તિ 13 :શું હલકું?શું ભારે ?કેવી રીતે ખબર પડે? તે કહો:-


પ્રવૃત્તિ 14 :કોણ છે તે શોધો અને તેના વિશે એક વાક્ય લખો:-


પ્રવૃત્તિ 15 :તફાવત શોધી વાક્ય લખવા:-


પ્રવૃત્તિ 16 :રીડિંગ ક્રિકેટ:-

પ્રવૃત્તિ 17:ગીત:-

પ્રવૃત્તિ 18 :વાંચો અને વિચારીને જવાબ લખો:-

પ્રવૃત્તિ 19 :વાંચો અને જોડો:-


પ્રવૃત્તિ 20 :જુઓ,સમજો અને લખો:-


પ્રવૃત્તિ 21 :ઉલટાવેલા શબ્દોની રમત:-

પ્રવૃત્તિ 22:મોટેથી ગાઓ:-

પ્રવૃત્તિ 23 :ચાલો હસીએ:-

ઋતુઓ :શિયાળો,ઉનાળો અને ચોમાસું 

👇શિયાળો👇 
ધીમે ધીમે ઠંડો પવન વાય . ટાઢ પડે . ઠંડી વધે . બંડી પહેરવી ગમે. સ્વેટર ,મફલર ,કાનટોપી વગેરે પણ પહેરવા ગમે. ઊનનાં કે જાડા કપડાં પહેરવા ગમે . રાત્રે ગોદડી ,ગોદડું કે ધાબળો ઓઢવો ગમે. તાપણું થતું હોય ત્યાં બેસી વાતો કરવી ગમે. 

શિયાળામાં બોર પાકે એટલે વીણવાની અને ખાવાની મજા પડે. શેરડી અને જામફળ ખાવા ગમે . આ ઋતુમાં ઘઉં ,તલ અને જાત-જાતના શાકભાજી થાય. પતંગ ઉડાડવાની મજા પડે. સૂરજ મોડો ઊગે અને વહેલો આથમે . આ ઋતુમાં રાત લાંબી હોય . છતાં વહેલા ઊઠવું ન ગમે . ઠંડી પણ વધારે હોય. 

👇ઉનાળો 👇
સૂરજ વહેલો ઊગે અને મોડો આથમે. સૂરજ તપે . તડકો પડે. ખુલ્લા પગે ચાલી ન શકાય. જો ચાલીએ તો પગ બળે. પગના તળિયા દાઝે. છાંયડામાં  ઊભા રહેવાની મજા પડે. કેસૂડાં ખીલે . હોળી પ્રગટે. વંટોળ ચડે. સુતરાઉ કપડાં પહેવાની મજા પડે. ઘરમાં પંખા ફરવા લાગે. 

તડબૂચ અને ટેટી ખાવાની મજા આવે. કેરીઓ પાકે એટલે ખાવાની મજા પડી જાય. ઠંડું પાણી ,બરફ ,આઈસક્રીમ આ બધુ વધારે ગમે. શરબત પીવાની ખૂબ મજા પડે. શેરડીનો રસ પીવો ગમે. 

👇ચોમાસું👇 
અષાઢ મહિનો આવે. એટલે આકાશ કાળાં-ડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાઈ જાય. સૂરજ તો વાદળો પાછળ સંતાઈ જાય. આકાશમાં વીજળીના ચમકારા થાય અને વાદળોનો ગડગડાટ સાંભળવા મળે. ખૂબ વરસાદ પડે.બધે પાણી જ પાણી .નદી,નાળા ,તળાવો છલકાઈ જાય. ક્યારેક આકાશમાં મેઘધનુષ્યના દર્શન પણ થાય.

વધુ વરસાદ પડે ત્યારે નદીમાં પૂર આવે. ચારેબાજુ ઘાસ ઊગી નીકળે. ખેતરમાં જે બીજ વાવ્યાં હોય તે ઊગી નીકળે. વરસાદમાં નાહવાની ખૂબ મજા પડે. રાત્રે દેડકાઓનો અવાજ સંભળાયા કરે. ડ્રાઉ-ડ્રાઉ . ઘરેથી બહાર જવું હોય તો છત્રી લેવી પડે અથવા રેઇનકોટ પહેરવો પડે. ખૂબ અનાજ પાકે જેમકે બાજરો ,ડાંગર ,જુવાર ,મકાઇ વગેરે. 

નમસ્તે મિત્રો, નિયમિત શૈક્ષણિક માહિતી સાથેની પોસ્ટ વાંચવા માટે અમારા બ્લોગની મુલાકાત અવશ્ય લો  અને અમારી યુ ટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો

Our Social Links:
YouTube:-
http://www.youtube.com/c/EducationEveryday
Website:-
http://www.vankraivadischool.com
Telegram:-
https://t.me/EducationEveryday365
Blog:-
https://onlinequizdaily.blogspot.com 

No comments:

Post a Comment

આ વેબસાઇટ વિશે આપનો અભિપ્રાય અવશ્ય જણાવો.આપ અમારા બ્લોગની આ શૈક્ષણિક માહિતીને બાળકો સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરશો એવી આશા સાથે જય હિન્દ ! જય ભારત !